LAUNAKÖNNUN 2013

LAUNAKÖNNUN 2013

Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar tekur nú í þriðja sinn þátt í kjarakönnun ásamt SFR og VR sem hafa staðið árlega fyrir einni stærstu og veigamestu vinnumarkaðskönnun landsins.  Flest önnur aðildarfélög BSRB inn taka jafnframt þátt í samskonar könnun og er St.Rv. með í þeirri könnun.

Þessi launakönnun er ítarleg þar sem félagsmenn eru spurðir um laun og kjaratengd mál. 

Niðurstöður eru kynntar félagsmönnum bæði í Blaði stéttarfélaganna St.Rv. og SFR og hér á heimasíðunni.

Eins og fram kemur hér að ofan er um að ræða stærstu vinnumarkaðskönnun landsins sem er einstök að því leyti að þar er hægt að bera saman laun í opinbera geiranum bæði ríkisstarfsmanna, borgar og bæjarstarfsmanna og laun á almenna markaðnum. Capacent Gallup var falin framkvæmd og vinnsla könnunarinnar.

Launakönnun St.Rv. veitir mikilvægar upplýsingar um laun og starfsskilyrði félagsmanna. Það er stefna félagsins að fylgja þessari könnun eftir og gera slíka könnun með reglulegum hætti þannig að félagsmenn geti borið laun sín og starfskjör saman á milli ára og fylgst með launaþróuninn

Trúnaður
Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar áréttar að alger trúnaður ríkir við framkvæmd könnunarinnar. Mjög ströngum reglum er fylgt af Capacent við úrvinnslu gagnanna og geymslu þeirra. Öllum úrtakslistum er síðan eytt þegar niðurstöður hafa verið birtar og verkefni formlega lokið.

Mikilvægt að taka þátt
Það skiptir félagsmenn og St.Rv. miklu máli að sem flestir taki þátt í könnuninni. Launakönnunin veitir okkur öllum mikilvægar upplýsingar um þau laun og starfskjör sem félagsmenn okkar búa við. Einnig eru þessar upplýsingar mikilvægar í allri kjarabaráttu en á þeim vettvangi er nauðsynlegt að hafa sem best og nákvæmust gögn til að vinna með. Því hvetjum við alla okkar félagsmenn til að taka þátt.